باغبان باشی

باغبانی

راهنمای تعویض گلدان

راهنماي تعويض خاك گلدان

شاید بتوان گفت که شناخت زمان تعویض خاک گلدان و انتخاب خاک مناسب شرط موفقیت در پرورش و نگهداری گلهای آپارتمانی می باشد که از راههای زیر می توان زمان تعویض خاک گلدان را تعیین کرد.

الف)کند شدن رشد گیاه در اثر کمبود مواد غذایی در خاک گلدان

ب)گذشت یکسال و حداکثر 18ماه از زمان تعویض گلدان و خاک آن

ج)خروج ریشه های گیاه از سوراخ ته گلدان در صورت محقق شدن هر کدام از موارد فوق بایستی با انتخاب گلدان بزرگتر و همچنین تهیه خاک مناسب مبادرت به تعویض آن نمود که بهترین فصل جهت انجام این کار ابتدای فصل بهار می باشد.

-روز قبل از تعویض، گلدان را آبیاری نمائید تا خاک به راحتی از جدارۀ گلدان جدا شود و با وارد کردن چند ضربه به اطراف و لبه گلدان این عمل راحت تر انجام می شود.

سپس دست چپ را در کف گلدان (یقه گل بین انگشتان دست قرار گیرد) قرارداده و گلدان را وارونه کنید و با وارد کردن چند ضربه به ته آن گیاه را از گلدان خارج کنید و در گلدان جدید و با شماره بزرگتر کشت نماييد .

به منظور خروج آب اضافی از گلدان جدید قبل از قرار دادن گیاه، مقداری سنگریزه درشت و یا قطعات کوچک گلدان شکسته سفالی در ته گلدان بریزید و سپس مقدار لازم خاک برگ ریخته و سپس گیاه جدید را کشت نمائید.

-پس از تعویض گلدان گیاه را به سایه منتقل کنید و تا مدت 2روز غبارپاشی را انجام دهید تا ریشه فرصت ترمیم و توسعه پیدا کند.

 

 

 

-در صورتیکه در منزل گلهای بزرگ چند ساله نگهداری می کنید و بدلیل بزرگی گیاه و گلدان که امکان تعویض گلدان وجود ندارد توصیه می شود حدود پنج سانتی متر از خاک سظح گلدان را خارج و خاک جدید جایگزین نمائید.

-با توجه به نوع گیاه بایستی از خاک مخصوص جهت تعویض استفاده نمائید بطور مثال گیاه آزالیا محیط اسیدی را دوست دارد و باید خاک گلدان از جنس تورب باشد.

-بهترین خاک جهت گلهای آپارتمانی خاکی است که ازنظر فیزیکی بافت آن به گونه ای باشد که ریشه بتواند بهترین توسعه را در آن داشته باشد و آب اضافی آن خارج شود واز نظر شیمیایی مواد غذایی گیاه را تأمین کند.

-مخلوطی از خاک برگ و خاک چمن و همچنین ماسه سیاه باغبانی بهترین خاک جهت پرورش اکثر گیاهان آپارتمانی رایج می باشد.

-پس از تعویض خاک گلدان تا یکماه نیاز به تغذیه مصنوعی گیاه نمی باشد ولی پس از آن هر دو هفته تا هر یک ماه محلولپاشی یا کوددهی پای بوته در فصل بهار و تابستان لازم و ضروری است.

-همیشه گلدان جدید بایستی یک یا دو درجه از گلدان قبلی بزرگتر باشد و چنانچه ساقه گیاه علفی و نازک باشد از قیم استفاده کنید.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۸۷ساعت 19:34  توسط فرید  |